Democratizarea accesului la apă - Apele Unite ale României

Proiect (grant instituțional) în derulare în perioada 1 aprilie 2021 – 30 noiembrie 2023

Promotor: Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23

Parteneri: Fundația Dala, Asociația miniMASS, Asociația Unda Verde, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul SGG al Guvernului României, ACOR, Apele Române.

Proiectul urmărește implicarea cetățenilor in păstrarea apelor curate, încurajarea colaborării între ei și autorități în valorificarea înțeleaptă a cursurilor de apă.

Proiectul va face asta prin consolidarea unei rețele de autorități publice, ONGuri, experți, operatori privați, biblioteci, scoli, centre de cunoaștere și documentare, asociații sportive, grupuri de inițiativă. Această rețea poate genera inițiative pentru soluții eficiente, replicabile, de responsabilizare a comunităților. Experiența ne arată că, prin contact direct al locuitorilor cu apa (vâslit, competiții sportive, acțiuni recreative/educative), aceștia vor înțelege importanța patrimoniului hidrografic pentru bunăstare economica, păstrarea unui mediu sănătos și pentru întărirea identității comunității (in special localități mai mici).
Astfel, cetățenii devin interesați sa verifice ce fac autoritățile, sa ceara soluții (infrastructura, idei de dezvoltare alternativa, ecologizare), sa contribuie la decizii.

Justificare:

Patrimoniul natural (luciul de apa) reprezintă o valoare pe care o comunitate o poate capitaliza transformând-o într-un motor de dezvoltare (infrastructura, activități economice, turistice, divertisment pe ape și maluri), într-un element de patrimoniu cultural (creșterea profilului identitar/notorietate, mândrie locala si divertisment pentru localnici), factor de creștere a calității vieții (timp petrecut in natura, spațiu curat), loc de exercitare a reflexelor de educație civica, implicare si cultura politica pentru tineri. Pe de alta parte, nevoile de a asigura protecția la inundații vine uneori in contradicție cu aceste deziderate.
Legislația e stufoasa, necoordonata, incompleta (lipsa norme planuri de management pt risc la inundații, lege urbanism rămasă in urma) si, de aceea, necunoscuta. Lipsesc politici publice compensare terenuri inundabile, lipsesc date certe privind proprietatea (cadastru ape) si/sau reguli privind avize acces la apa, lipsesc reguli de construire/amplasare infrastructura acces apa.
Lipsește informația la nivelul cetățeanului, nu există programe de educație și/sau conștientizare (pentru copii și adulți) privind legătura între corpul de apă și comunitate, potențiale beneficii și reguli comportamentale.

Scopul proiectului

Cadru favorabil pentru democratizarea accesului la apă.
Educarea tinerilor și încurajarea locuitorilor sa participe la protejarea apelor.
Consolidarea si profesionalizarea unei platforme (ONGuri, instituții publice, experți) care sa se simtă relevanta și să vegheze la prezervarea patrimoniului hidrografic.
Evaluarea legislației si completarea pentru valorificarea sustenabilă a apelor, cu susținerea locuitorilor.
Stabilirea unei legături afective între locuitori și ape.

Obiective:

1. CETATENI. Identificarea de solutii de imbunatatire a accesului cetatenilor la apele comunitatilor. Educarea tinerilor si incurajarea locuitorilor sa ia parte la deciziile de dezvoltare durabila a apelor si sa fie atenti la actiunile autoritatilor. Cresterea gradului de intelegere a valorii patrimoniului hidrografic pentru comunitate. Stimularea implicarii publicului (prin grupuri, dar si individual) in actiuni de recunoastere a importantei apei ca resursa esentiala ce trebuie protejata

2. PLATFORMA. Consolidarea rețelei pentru Apele Unite, o platforma stratificata de consultare, informare, actiune, initiativa legislativa si schimburi de bune practici pt valorificarea durabila a patrimoniului hidrografic. Evaluarea rolurilor si competentelor membrilor, atragerea altora (inclusiv administratiile bazinale „Apele Romane”), profesionalizarea lor, crearea de instrumente de comunicare intre ei si cu comunitatile. Asigurarea Secretariatului Grup de lucru pentru Apele Unite de la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP)

3. REGULI. Evaluarea legislatiei existente (inclusiv legislatie secundara si/sau generata de administratiile locale) care faciliteaza sau impiedica accesul la apa si reglementeaza realizarea de infrastructura sustenabila pentru valorificare economica. Stimularea platformei sa semnaleze eventuale neconcordante, sa initieze schimbari legislative si sa imbunatateasca regulamentele existente, prin consultarea cetatenilor. Construirea unui cadru pt generarea de proiecte de sensibilizare a publicului.

4. OBIECTIVUL DE DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ: Creșterea numărului de membri ai Rețelei, întărirea organizațională și profesională a acesteia; Creșterea legăturilor cu comunitățile. Dezvoltarea unor de instrumente de rețea: online, manual, bune practici, specializări, conferința națională, competiții, întâlniri periodice, evaluări de impact, instrumente pentru consultări, activare și comunicare publică.