Unul dintre obiectivele acestui proiect vizează consolidarea Rețelei pentru Apele Unite, o platforma stratificată de consultare, informare, acțiune, inițiativă legislativă și schimburi de bune practici pentru valorificarea durabilă a patrimoniului hidrografic.

Rețeaua este formată din autorități publice, ONGuri, experți, operatori privați, biblioteci, scoli, centre de cunoaștere și documentare, asociații sportive, grupuri de inițiativă. Consolidarea ei se va realiza prin evaluarea rolurilor si competentelor membrilor, atragerea altora, profesionalizarea lor, crearea de instrumente de comunicare între ei, dar și cu comunitățile.

Această rețea poate genera inițiative pentru soluții eficiente, replicabile, de responsabilizare a comunităților. Astfel, cetățenii devin interesați să verifice ce fac autoritățile, sa ceară soluții (infrastructura, idei de dezvoltare alternativă, ecologizare) și să contribuie la decizii.