Legătura dintre apă și dezvoltare durabilă

Încă din 2015, România a adoptat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, care se bazează pe echilibrul între cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile: economic, social şi de mediu. În premieră mondială, 193 state membre ale ONU au aderat la o viziune comună pentru toată Planeta, iar acţiunile vizează în egală măsură statele dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare.
Agenda 2030 cuprinde 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), denumite informal şi Obiective Globale. Acestea acoperă toate domeniile activității umane în încercarea de a reuși, până în 2030 să eradicăm sărăcia extremă, să combatem inegalităţile şi injustiţia şi să protejăm natura și viitorul vieții pe Glob.

Șase dintre aceste 17 ODD-uri au impact direct asupra relației noastre cu apa:

ODD 3 – sănătate și bunăstare (asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice vârstă). Legătura cu apa: acces facil la servicii de sănătate de calitate; activități de prevenire a îmbolnăvirilor printr-un mod de viață activ, sportiv, într-un mediu favorabil

ODD 6 – apă curată și sănătate (asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți). Legătura cu apa: gestionarea accesului populației la apă și calitatea acesteia; ape uzate; ape subterane; infrastructură pentru alimentare cu apă

ODD 11 – orașe și comunități durabile (dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile). Legătura cu apa: locuințe decente (cu acces la apă curentă de calitate); prevenirea riscului la inundații; soluții de tip smart city

ODD 13 – acțiune climatică (luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor). Legătura cu apa: dezastre naturale care afectează cursurile de apă sau care duc la inundații; capacitatea comunităților de a gestiona riscurile generate de dezastre; creșterea nivelului oceanului planetar, cu impact asupra dispariției orașelor de coastă; reducerea calotei polare; lipsa apei pentru agricultură; trecerea la o economie verde

ODD 14 – viață acvatică (conservarea și folosirea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă). Legătura cu apa: conservarea unor ecosisteme marine și a zonelor costiere sănătoase; arii protejate în apropierea apelor; păstrarea biovidersității; pescuitul responsabil, fără a epuiza resursele piscicole; protejarea animalelor marine și a vegetației împotriva poluării în creștere a oceanului planetar; cooperare științifică (soluții)

ODD 15 – viață terestră (protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea declinului biodiversității). Legătura cu apa: un circuit sănătos al apei în natură; protejarea solului și subsolului; păstrarea armoniei între faună, floră și luciurile de apă; accesul animalelor la apă, conservarea și utilizarea durabile a ecosistemelor de apă dulce terestre

Toate cele 17 obiective pentru dezvoltare durabilă pe care omenirea trebuie să le îndeplinească până în 2030 sunt descrise pe larg în platforma Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, aici.