Prelucrarea datelor cu caracter personal

În contextul programului Apele Unite ale României – democratizarea accesului la apă, Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 dezvoltă o comunitate a apei formată din persoane și entități preocupate de relația dintre om – comunitate – apă.

Scopul acestei comunități este de a aduna expertiză privind interacțiunea omului cu apa, să creeze un cadru favorabil pentru democratizarea accesului la apă, să educe tinerii, să încurajeze locuitorii să participe la protejarea apelor, să stabilească o legătură afectivă între locuitori și ape, și să consolideze o rețea de entități cu competențe și atribuții în prezervarea patrimoniului hidrografic și care se implică în astfel de demersuri.

O parte esențială a ansamblului de acțiuni sub egida Apele Unite ale României este componenta adresată copiilor și tinerilor. Aceasta este reprezentată de un amplu program educațional non-formal, care are scopul de a îi sensibiliza pe elevi cu privire la legătura dintre educație și dezvoltare durabilă, la rolul organizațiilor societății civile în societate, și a îi îndemna să se informeze despre dezvoltarea durabilă, pentru a înțelege conceptul și a îl pune în aplicare în circumstanțele potrivite.

Programul de educație pentru apă conține mai multe categorii de ateliere practice, resurse educaționale deschise, informații structurate privind apa, jocuri educaționale și formate de lecții pentru copii.

Grupele de copii care realizează o ambarcațiune din lemn (o canotcă) în cadrul atelierului Atelierul APELE UNITE au prilejul de a dobândi noi cunoștințe și abilități, o înțelegere mai profundă a valorii patrimoniului, inclusiv a relevanței sale pentru schimbările climatice și a legăturilor cu sustenabilitatea.

Aceste grupe de copii intră în clubul „Călăuzele Apelor”, care participă la acțiuni comune prin care află informații despre celelalte grupe din club, învață să îi cunoască și să îi respecte, dezvoltând o apreciere pentru diversitatea culturală și etnică.

Atelierele educaționale cu componentă practică non-formală organizate în acest context își propun trezirea curiozității și interesului copiilor pentru cunoașterea naturii și respectarea mediului, motivându-i pe aceștia printr-o abordare non-formală, prin joc și experimentare.

Programul de ateliere face parte din Apele Unite ale României, un amplu proiect de democratizare a accesului la apă, inițiat de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23. Proiectul desfășoară activități de educație non-formală, ecologizare și sport în aer liber cu scopul de a angrena comunitățile locale într-un exercițiu de descoperire, prețuire și protejare a apelor ce le traversează, de valorizare a peisajului urban riveran. În plus, încurajează cetățenii să devină interesați să verifice ce fac autoritățile în aceste domenii esențiale, să ceară soluții (infrastructură prietenoasă cu mediul și sustenabilă, idei de dezvoltare alternativă, ecologizare), să contribuie la decizii în scopul dezvoltării durabile a comunității. Cei mici au ocazia de a își forma deprinderi civice, pentru a deveni viitori cetățeni responsabili și implicați în viața comunității. Proiectul urmărește democratizarea accesului la apă și protejarea patrimoniului hidrografic românesc. Un râu sănătos și iubit de locuitori poate contribui la consolidarea profilului identitar al localității.

 

Art 1. Prin participarea la ateliere, copiii:

  • vor respecta întocmai regulile privind conduita și cerințele activităților de proiect;
  • vor avea un comportament decent şi cooperant cu profesorii – membri în echipa de implementare a proiectului și se vor implica în realizarea activităților și a materialelor solicitate de către echipa de implementare a proiectului;
  • vor manifesta deschidere şi atitudine de colaborare (cu echipa de elevi şi profesori) pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului;
  • vor respecta regulamentul şi normele pentru participarea la ateliere;
  • înţeleg că le sunt interzise în mod categoric realizarea de fotografii şi filmări fără acordul subiecţilor;

Art 2. Programului educațional își propune să trezească în copii plăcerea de a fi mai aproape de natură și să îi familiarizeze cu principiile de dezvoltare durabilă.

Art 3. Copiii se implică și participă la realizarea activităților și sarcinilor de lucru desfășurate în cadrul programului;

Art 4. Dacă este necesar, echipa responsabilă de proiect poate modifica anumite aspecte legate de perioada de desfășurare a activităților, intervalul și mijloacele utilizate, și vor informa în timp util participanții.

Art 5. Copiii se vor comporta responsabil, vor respecta regulile stabilite şi vor accepta consecinţele în situaţia în care nu se comporta ca atare;

Art 6. Imaginea copiilor va fi utilizată în eventualele elemente de vizibilitate ale proiectului (ca de exemplu dar fără a se limita la materiale filmate, fotografii etc), rezultate în urma derulării proiectului. În cazul în care părinții / tutorii nu sunt de acord cu utilizarea imaginii copiilor, vor informa în prealabil echipa de proiect, pentru a permite participarea copiilor la activități cu evitarea apariției lor în materialele filmate sau fotografii.

Art.7. Imaginea copiilor va fi inclusă în materialele de prezentare a proiectului, preluate cu ocazia implementării acestuia și să fie utilizate de către școală și de către organizatorul proiectului, Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 prin campaniile sale, direct sau prin intermediul persoanelor împuternicite pentru promovarea și prezentarea proiectului. În cazul în care părinții / tutorii nu sunt de acord cu utilizarea imaginii copiilor, vor informa în prealabil echipa de proiect, pentru a permite participarea copiilor la activități cu evitarea apariției lor în materialele filmate sau fotografii.

Utilizarea materialelor se va face pe întreaga durată de derulare a proiectului și pe un teritoriu nelimitat, fără pretenții financiare ori de altă natură din partea mea, prezente sau viitoare.

 

Datele cu caracter personal comunicate pentru utilizarea imaginii sunt prelucrate de către operatorii de date: școala la care se implementează proiectul și de către Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, cu sediul în Mila 23, jud.Tulcea, direct sau prin persoana împuternicită.

Pentru implementarea în instituția de învățământ a proiectului organizat de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, părinții și/sau tutorii își pot exercita în mod gratuit dreptul de acces la date, rectificare sau ștergere, restricționare a prelucrării sau de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, își pot retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuată pe baza consimțământului până la momentul retragerii, transmițând o cerere pe adresa de email office@rowmania.ro.

Totodată, părinții și/sau tutorii au dreptul de a se adresa instanței sau de a depune o plângere în fața ANSPDCP (autoritatea de supraveghere competență cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România). Procesarea datelor pentru participarea la proiect se face în baza consimțământului expres exprimat prin acord. Datele comunicate pentru participarea la proiect vor fi stocate pe perioada menționată în prezentul acord sau până la momentul în care părinții și/sau tutorii își retrag consimțământul.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email