LEGISLAȚIE ȘI LINK-URI

Resursele colectate de membrii rețelei Apele Unite ale României și sistematizate pe următoarele tematici:

Soluții bazate pe natură

Titlu: Ghid de bune practici privind măsuri de adaptare aplicabile clădirilor existente și clădirilor noi, situate în zone inundabile, indicativ RTC 11-2022

Dată: Octombrie, 2023

LINK

Publicat de: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație

O R D I N pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghid de bune practici privind măsuri de adaptare aplicabile clădirilor existente și clădirilor noi, situate în zone inundabile, indicativ RTC 11-2022”

Titlu: Nature-based solutions to enhance coastal resilience

Dată: 2017

LINK

Publicat de: Inter-American Development Bank

Autor: Kelsey Schueler

Studiul evidențiază importanța capitalului natural costier pentru dezvoltarea durabilă, subliniind rolul infrastructurii bazate pe natură și al soluțiilor integrate pentru construirea rezilienței costiere în America Latină și Caraibe.

Titlu: Nature-Based Solutions Resource Guide 2.0

Compendium of federal examples, guidance, resource documents, tools, technical assistance, and funding programs.

Dată: Decembrie, 2023

LINK

Publicat de: The White House Council on Environmental Quality White House Office of Science and Technology Policy

Studiul evidențiază soluții bazate pe natură pentru a atinge obiectivele naționale în domeniul climatic, conservării și echității, cu exemple și resurse pentru implementarea acestor soluții la nivel federal și comunitar, evidențiind beneficiile diverse pe care aceste soluții le pot aduce pentru oameni și mediu.

Restaurarea râurilor

Titlu: Channel Restoration Design for Meandering Rivers

Dată: Septembrie, 2021

LINK

Publicat de: US Army Corps of Engineers. Engineer Research and Development Center

Autori: Philip J. Soar, Colin R. Thorne

Ghidul detaliază proiectarea și restaurarea canalelor naturale, cu principii, tehnici și proceduri pentru inginerii hidraulici, geomorfologi și ecologiști, precum și studii de caz și recomandări pentru implementarea practică a soluțiilor de restaurare a râurilor.

Titlu: Cost-effective adaptation strategies to rising river flood risk in Europe

Dată: May, 2021

LINK

Publicat de: Nature Climate Change Journal

Autori: Francesco Dottori, Lorenzo Mentaschi, Alessandra Bianchi, Lorenzo Alfieri & Luc Feyen

Reducerea riscului de inundații în Europa prin utilizarea zonelor de detenție este cea mai economică și eficientă strategie de adaptare, având potențialul de a reduce pierderile estimate din inundații până în 2100.

Titlu: Stream Restoration A Natural Channel Design Handbook

Dată: _____

LINK

Publicat de: the North Carolina Stream Restonltlon Institute and North Carolina Sea Grant

Autori: Micky Clemmons, Rockie English, Ph.D. Chris Estes, Angela Jessup, P.E. Joseph Mickey, David Penrose, Todd St. John

Restaurarea cursurilor de apă vizează restabilirea structurii și a funcției naturale a acestora, prin eliminarea perturbărilor, stabilizarea malurilor și remodelarea sectoarelor instabile pentru a promova habitatul și calitatea apei. Ghidul susține abordarea naturală a proiectelor de restaurare, oferind un cadru și instrumente de proiectare pentru profesioniștii implicați.

Gestionarea deșeurilor

Titlu: BALTIMORE COUNTY TMDL IMPLEMENTATION PLAN - Trash and Debris in the Patapsco River Chesapeake Bay Segment

Dată: Iulie, 2016

LINK

Publicat de: Baltimore County Executive Kevin Kamenetz and County Council

Autori: Vincent J. Gardina, Director Department of Environmental Protection and Sustainability

Acest plan detaliază strategiile pentru reducerea poluării cu gunoi și deșeuri în zonele specificate ale râului Patapsco, demonstrând angajamentul Comitatului Baltimore față de protecția mediului și dezvoltarea durabilă.

Titlu: Litter Reduction Program

Dată: August, 2021

LINK

Publicat de: Department of Environmental Protection, Montgomery County, Maryland

Programul de Reducere a Deșeurilor oferă o analiză detaliată a compoziției deșeurilor și a comportamentului uman legat de această temă, evidențiind importanța atitudinii individuale și a infrastructurii adecvate pentru gestionarea deșeurilor.

Titlu: Implementation Plan for the Middle Branch/Northwest Branch Trash TMDL in Baltimore City

Dată: Aprilie, 2016

LINK

Publicat de: Baltimore City, Department of Public Works

Autori: Rudolph S. Chow, P.E. Director

Studiul oferă o analiză a practicilor actuale și a inițiativelor de gestionare a deșeurilor din oraș. Include o prezentare a situației legale și a condițiilor existente, precum și un plan de implementare care acoperă aspecte precum colectarea deșeurilor, programele de educație și conștientizare, și strategii financiare. Implementarea și monitorizarea progresului sunt aspecte cheie tratate în acest document.

Amenajarea teritoriului

Titlu: Current Practice in Flood Risk Management in the European Union

Dată: Septembrie, 2021

LINK

Publicat de: European Commission – Directorate General for Environment

Materialul, realizat de Comisia Europeană, sub Direcția Generală pentru Mediu, evidențiază practicile curente în managementul riscului de inundații în Uniunea Europeană. Documentul se concentrează asupra aspectelor particulare identificate de statele membre ca fiind dificil de abordat, pentru a consolida managementul riscului de inundații în UE prin compilarea și diseminarea unor abordări care ar putea fi adaptate și replicate în statele membre, regiuni sau diferite localități.

Managementul riscului la inundații

Titlu: Current Practice in Flood Risk Management in the European Union

Dată: Septembrie, 2021

LINK

Publicat de: European Commission – Directorate General for Environment

Materialul, realizat de Comisia Europeană, sub Direcția Generală pentru Mediu, evidențiază practicile curente în managementul riscului de inundații în Uniunea Europeană. Documentul se concentrează asupra aspectelor particulare identificate de statele membre ca fiind dificil de abordat, pentru a consolida managementul riscului de inundații în UE prin compilarea și diseminarea unor abordări care ar putea fi adaptate și replicate în statele membre, regiuni sau diferite localități.

Titlu: Planning for Flood Recovery and Long-Term Resilience in Vermont. Smart Growth Approaches for Disaster-Resilient Communities

Dată: July, 2014

LINK

Publicat de: United States Environmental Protection Agency. Office of Sustainable Communities. Smart Growth Program

Planificarea pentru Reziliența După Inundații în Vermont prezintă strategii și politici la nivel local și de stat pentru reducerea vulnerabilității la inundații și promovarea recuperării pe termen lung. Raportul subliniază importanța actualizării planurilor comprehensive, auditării politicilor și reglementărilor, precum și implementării tehnicii îmbunătățite de gestionare a apelor pluviale.

Titlu: CSC Report 12: The European Floods Directive and Opportunities offered by Land Use Planning

Dată: Martie, 2013

LINK

Publicat de: CSC Climate Service Center Gerrmany. An institution of Helmholtz-Zentrum Geesthacht

Autor: Silvia Santato

Studiul explorează legătura crucială dintre planificarea utilizării terenurilor și gestionarea riscului de inundații în Europa. Accentul este pus pe importanța planificării proactive a spațiului în reducerea vulnerabilității la inundații, pledând pentru măsuri preventive. Prin analiza unor bune practici și studii de caz din Germania, Italia și Elveția, se urmărește promovarea unei culturi a prevenirii riscurilor și a rezilienței în procesele de planificare urbană și regională.

Alte resurse relevante

Titlu: The Protective Value of Nature. A Review of the Effectiveness of Natural Infrastructure for Hazard Risk Reduction

Dată: 2005

LINK

Publicat de: National Wildlife Federation

Materialul subliniază eficacitatea infrastructurii naturale în reducerea riscurilor asociate hazardelor meteorologice și climatice, evidențiind importanța crucială a ecosistemelor intacte sau restaurate, precum mlaștinile, recifurile și pădurile, în diminuarea pericolelor pentru comunități. Se susține adoptarea lor pe scară largă pentru consolidarea rezilienței și protejarea comunităților împotriva dezastrelor naturale.

Titlu: Raportul special Directiva privind inundațiile: s-au realizat progrese în evaluarea riscurilor, însă este nevoie de ameliorări în ceea ce privește planificarea și punerea în aplicare

Dată: 2018

LINK

Publicat de: Curtea de Conturi Europeană

Textul abordează gestionarea inundațiilor în UE, evidențiind impactul schimbărilor climatice și implementarea Directivei privind inundațiile. Recomandări finale vizează îmbunătățirea planificării și gestionării inundațiilor, inclusiv integrarea schimbărilor climatice și consolidarea măsurilor de protecție și prevenție.

Titlu: Orientări privind cele mai bune practici în vederea limitării, atenuării sau compensării impermeabilizării solurilor (2012)

Dată: 2012

LINK

Publicat de: Comisia Europeană

Materialul prezintă practici esențiale pentru combaterea impermeabilizării solurilor în Europa, abordând impacturile negative și oferind soluții concrete pentru limitarea, atenuarea și compensarea acestui fenomen. De la amenajarea teritorială la gestionarea apei și sensibilizarea, documentul propune strategii variate pentru utilizarea durabilă a terenurilor și protejarea resurselor solului pentru generațiile viitoare.